- prerada mramora i granita
 

"MER-KUNIĆ" D.O.O
Ul. Bravnice bb, 70101 Jajce, BiH

Tel. +387 30 648-150
Fax. +387 30 648-151

E-mail: info@mer-kunic.com
ID broj: 4236373160006
PDV broj: 236373160006

ProCredit Bank 1941111406200167
SWIFT adresa: MEBBBA 22

Uni Credit Bank 3383602241240279
SWIFT adresa: UNCRBA 22

 
 

PRERADA MRAMORA I GRANITA

- Izrada kapije u stari grad Prusac
- Uprava šumarije SBK-Donji Vakuf
- Džamija u naselju Rika Mrkonjić Grad
- Projektovanje i izgradnja objekata preduzeća Mer-Kunić d.o.o. Jajce
- Projektovanje i izrada šehidskog spomen obilježja u Kruščici Jajce
- Radovi na šehidskom spomen obilježju u Divičanima Jajce
- Restauracija Omer begove česme Jajce
- Restauracija spomenika i fontane borcima NOR-a
- Samostan Sestre Milosrdnice Banja Luka
- Svetište Sveti Ivo Jajce
- Spomenik hrvatskim braniteljima Dobretići
- Radovi na hidrocentrali Jajce 1
- Uprava Rudnika boksita Jajce
- Uprava preduzeća Pliva Jajce
- Projektni biro A2 Jajce
- Hotel Stari Grad Jajce
- Hotel Turist Jajce
- Robna kuća Mlinpek Žitar Jajce
- Mlin Bravnice
- Objekat preduzeća Bojanić Jajce
- Objekat «Boje i lakovi»Bojanić Jajce
- Objekat preduzeća Marušić Jajce
- Benzinska pumpa Budeš Jajce
- Štamparija «Grafo-Tisak» Jajce
- Šalter sala općine Jajce
- Trgovački centar Komotin Jajce
- Caffe bar Milano Jajce
- Caffe bar u objektu Robna kuća Jajce
- Caffe bar Relli Jajce
- Caffe bar Amadeus Jajce
- Caffe bar Europa Jajce
- Caffe bar Holivud Jajce
- Caffe bar Smart Jajce
- Caffe bar Venecija Jajce
- Piceria Dea Jajce
- Poliklinika Bios Jajce
- Veliki broj nadgrobnih spomenika širom Bosne i Hercegovine  

 

 

Vijesti